Realizované projekty

Výstavba magnetické rezonance Nemocnice Podlesí                                                  2010         9,0 mil. Kč

Rekonstrukce jednotky intenzivní péče Nemocnice Podlesí                                        2010         2,0 mil. Kč

Výstavba dospávacího pokoje Nemocnice Třinec                                                        2009         1,0 mil. Kč

Rekonstrukce oddělení rehabilitace - hygienické prostory                                           2009        1,0 mil. Kč

Výstavba prostor angiosálů Nemocnice Podlesí                                                            2010       8,0 mil. Kč

Výstavba MŠ Vítkovická nemocnice                                                                                2011        2,5 mil. Kč

Výstavba angiosálu Vítkovická nemocnice                                                                      2011       4,5 mil. Kč

Přístavba evakuačního výtahu Nemocnice Podlesí                                                         2011       2,0 mil. Kč

Rekonstrukce kantýny č. 15 Třinecké železárny, a.s.                                                        2011       0,5 mil. Kč

Rekonstrukce hygienických místností Třinecké železárny-kok.                                       2011        1,0 mil. Kč

Úpravy hybridního sálu - Nemocnice Podlesí                                                                  2012       1,0 mil. Kč

Rekonstrukce mikrobiologie Nemocnice Třinec                                                              2012       0,7 mil. Kč

Rekonstrukce hygienických místností SOŠ Třinec                                                           2012       1,2 mil. Kč

Rekonstrukce hyg. prostor byt. domů Dolní Lištná                                                          2013       3,4 mil. Kč

Výstavba bytového domu Třinec, Kanada                                                                        2013      8,5 mil. Kč

Rozšíření parkoviště před Nemocnici Podlesí                                                                  2013      6,0 mil. Kč

Rekonstrukce mikrobiologie Nemocnice Vítkovice                                                          2014      3,2 mil. Kč

Oprava rek.chatek OS KOVO Dolní Lištná                                                                        2014       1,0 mil. Kč

Rekonstrukce byt. jader CPI Byty Třinec                                                                            2014      3,0 mil. Kč

Rekonstrukce LDN - Nemocnice Ostrava JIH                                                                    2015    15,0 mil. Kč

Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace - Slévárny Třinec, a.s.                                      2015     4,5 mil. Kč

Oprava fasády hlavní jídelny - Třinecké železárny ,a.s.                                                      2015     1,5 mil. Kč