Koordinátor BOZP na staveništi

Provádíme činnost koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 v platném znění. Spracováváme plány BOZP, podílíme se společně s projektanty na přípravě jednotlivých projektů, provádíme samotnou koordinaci dodavatelů na stavbě.